VIP CLUB Slovenka

VIP CLUB Slovenka

Svet patrí úspešným ženám…

VIP CLUB SLOVENKA má ambíciu  spojiť um, energiu, odhodlanie

a skúsenosti nominantiek ankety  SLOVENKA ROKA tak, aby mohli byť  príkladom pre ďalšie ženy, ktorých  potenciál zatiaľ drieme

UPLATNENIE ŽIEN NA TRHU PRÁCE

  • úspešné ženy by mali pomáhať začínajúcim  podnikateľkám a motivovať ich, aby tak spoločne  prispeli k ekonomickému rastu krajiny

POSTAVENIE ŽIEN V SPOLOČNOSTI

  • ženy sú často krát úspešnejšie ako muži, no vďaka  predsudkom nemajú vo vrcholových pozíciách zastúpenie. Aj tento fakt bude chcieť projekt zmeniť

BUDOVANIE SEBAVEDOMIA

  • nielen podnikateľky, ale ženy celkovo, by mali byť hrdé  na svoje výsledky práce a vedieť ich správne odprezentovať a komunikovať

Záštitu nad podujatím prevzala JUDr. Monika Jankovská, štátna  tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR

  • VIP CLUB SLOVENKA bude riadiť výkonný výbor, jeho členmi budú osobnosti kultúrneho a spoločenského života – Iveta Radičová, Mária Reháková (autorka myšlienky ankety Slovenka  roka), Mária Miková (šéfredaktorka týždenníka Slovenka) a Elena  Kohútiková (zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB)
  • prostredníctvom klubu budú úspešné ženy pomáhať ďalším ženám v ich rozvoji tak, aby našli odvahu uspieť, učiť sa a  prezentovať s hrdosťou výsledky svojej práce
  • projekt pomôže upevniť postavenie žien v spoločnosti, bude ich motivovať, aby sa nebáli podnikať a svojimi aktivitami tak  prispievali k znižovaniu nezamestnanosti