Slovenský Deň kroja

Slovenský Deň kroja

Slovenské regióny sú diferencované nielen svojou polohou, prostredím, nárečím,  ale aj typickým ľudovým odevom.

Slovenský deň kroja je dňom najväčšej módnej prehliadky ľudových krojov v dejinách Slovenska, kedy sa spájajú folkloristi, ale i obyčajní ľudia s cieľom reprezentovať  svoju obec, svoj región a naše kultúrne dedičstvo.

Cieľom projektu je poukázať na naše tradície, pestrú rôznorodosť zvyklostí našich miest a obcí, umenia a krásy krojov a priblížiť slovenské ľudové umenie mladej generácii, aby bola hrdá na svojich predkov a ich kultúrno dedičstvo.

Podujatie je zároveň spomienkou na život a  dielo významných folkloristov, v roku 2018 sme si zaspomínali na  prof. Ing. Štefan Nosáľ umeleckého vedúceho a choreografa umeleckého súboru Lúčnica, v roku 2019 si uctíme Juraja Kubánka priekopníka choreografie ľudového tanca na Slovensku.

 Súčasťou podujatia, ktorého tradícia sa začala písať minulý rok je aj rekord v počte ľudí oblečených v krojoch.

7. septembra 2019 v Banskej Bystrici  na druhom ročníku Slovenského dňa kroja – festivalu našej  krásnej histórie sa pokúsime rekord z prvého ročníka prekonať.  

Viac: http://www.denkroja.sk/