Slovenka Zdravie rodiny

Profil čitateľa

  • 25- 55 rokov
  • minimálne SŠ vzdelanie
  • aktívne žijúci

mesačník pre celú rodinu, nielen o zdraví

prináša aktuálne témy z oblasti zdravia, výživy, psychohygieny, športu, športovej módy a krásy nezabúda ani vzťahy, mužov či deti

pridanou hodnotou časopisu sú odborní garanti – lekári, psychológovia, výživoví poradcovia a špecialisti v oblasti výživy a športu

náklad: 12 000
predplatitelia: 1 100
cena: 1,50 €