Kontakt

STAR Production, s.r.o.

Prevádzka:
Moyzesova 4,
811 05 Bratislava

Tel: +421 2 20 30 16 00
E-mail: office@starproduction.sk

Korešpondenčná adresa: 
Dr. Vladimíra Clementisa 10
821 02 Bratislava

Fakturačné údaje:

STAR production, s.r.o.
Dr. Vl. Clementisa 10,
821 02 Bratislava
IČO: 35 890 851
DIČ: 2021889166
IČ DPH: SK2021889166

BANKOVÉ SPOJENIE:

Obchod a inzercia
Názov banky: Prima banka a.s.
Číslo účtu: 780 372 3001 / 5600
IBAN: SK6156000000007803723001
SWIFT: KOMASKXX

Predplatné
Názov banky:  Prima banka a.s.
Číslo účtu: 4130007102/3100
IBAN: SK 113100 0000004130007102
SWIFT: LUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 32203/B

GENERÁLNA RIADITEĽKA

Ing. Mária Reháková

PR, MARKETING, OBCHOD, ASISTENT GENERÁLNEJ RIADITEĽKY

Michal Bartek michal.bartek@starproduction.sk

REDAKCIA SLOVENKA

Katarína Hanzelová katarina.hanzelova@starproduction.sk

REDAKCIA ZDRAVIE RODINY

Alena Kubranská alena.kubranska@starproduction.sk

PROJECT MANAGER

Ľubica Janegová lubica.janegova@starproduction.sk

REDAKCIA PRAKTICKÁ SLOVENKA

Daniela Vidová daniela.vidova@starproduction.sk

REDAKCIA ŽENSKÝ WEB

Hana šebanová hana.sebanova@starproduction.sk