Metropola

Profil čitateľa

  • 30+
  • má rád mesto, v ktorom žije a pracuje
  • zaujíma sa o problematiku mesta
  • kultúrno-spoločenský mesačník všetkých Bratislavčanov
  • poskytne dokonalý informačný servis bez akýchkoľvek nákladov, či starostí
  • každý mesiac vo vašej schránke
  • … a úplne zadarmo
  • náklad: 130 000
  • direct mail
  • cena: 0 €