Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča

Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča

8. ročník recitačnej súťaže, ktorá je venovaná významnému básnikovi, kňazovi, publicistovi a prekladateľovi Andrejovi Sládkovičovi.

Recitačná súťaž Návraty poézie o Cenu Andreja Sládkoviča sa skladá z viacerých oblastných kôl a celoslovenského kola, ktoré sa pravidelne koná v Banskej Bystrici. Súčasťou celoslovenského kola je aj pocta recitátorov, porotcov a ostatných účastníkov recitačnej súťaže Andrejovi Sládkovičovi pri jeho hrobe, na cintoríne v Radvani.

Súťaží sa v štyroch kategóriách: Mladší žiaci, Starší žiaci, Juniori, Dospelí

Bratislavské  kolo sa uskutoční 25. marca 2019 v Zichyho paláci na Ventúrskej 9 v Bratislave.

Deadline na prihlásenie do bratislavského kola  je 10. marca 2019. Prihlasovací formulár prosím zašlite na office@starproduction.sk

Do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční 21.-22. november  2019 v Banskej Bystrici postupujú víťazi oblastných a regionálnych kôl z Bratislavy, Banskej Bystrice, Krupiny, Veľkého Krtíša, Hrochote, Myjavy, Spišskej Novej Vsi, Starej Ľubovne a Levoče.

Hlavnou myšlienkou recitačnej súťaže Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča je podporovať poznanie literárnych hodnôt, vlastných nielen pre históriu Bratislavy, ale tiež pre históriu celého Slovenska.

Jednou z ambícií súťaže je vyhľadávanie nových mladých talentov, šírenie lokalpatriotizmu u príslušníkov mladej generácie, ale najmä vybudovanie lásky k poézii.

Medzi hlavné ciele patria najmä popularizácia slovenského umeleckého prednesu, aktivizácia spojenia amatérskeho a profesionálneho umeleckého života na Slovensku, podpora duchovného odkazu slovenských kultúrnych a spoločensky významných predstaviteľov pre mladú generáciu, zvýrazňovanie predstaviteľov slovenskej kultúry a ich tvorbu prostredníctvom celoslovenskej súťaže.

Odborným garantom recitačnej súťaže je nestor umeleckého prednesu, organizátor, scenárista i režisér a významný predstaviteľ a propagátor umeleckého prednesu, Juraj Sarvaš. Predsedom poroty je herec a recitáror Šefan Bučko. Medzi členov hodnotiacej komisie súťaže patria a patrili známe osobnosti ako režisér Juraj Jakubisko, Deana Jakubisková, básnik a textár Kamil Peteraj, spisovateľka Ivana Havranová, herec František Kovár, herečka Zita Furková, Mária Kráľovičová, slovenský historik Marcel Pecník, rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici, Matúš Oľha a ďalší.