Slovenka roka

Anketa SLOVENKA ROKA je prestížnou anketou, ktorú už 11 rok organizuje  týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS a Slovenským národným divadlom.

Jej filozofiou je prezentovať dámy, ktoré sú výnimočné a úspešné vo svojom povolaní.  SLOVENKA ROKA chce vzdať úctu ženám, ktoré svojím umom, nadaním a pracovitosťou  dokázali niečo výnimočné a užitočné, za čo im patrí vďaka, pocta a všeobecné uznanie.  Dámam, ktoré mnohokrát svojou prácou zviditeľnili Slovensko v zahraničí.


Šesť ročníkov ankety bolo usporiadaných pod záštitou Prvej dámy Slovenskej republiky  Silvie Gašparovičovej.

Od roku 2015 prevzal záštitu nad slávnostným podujatím prevzal prezident SR Andrej  Kiska.

Kategórie SLOVENKA ROKA:

  • Umenie a kultúra
  • Biznis a manažment
  • Médiá a komunikácia
  • Veda a výskum
  • Vzdelávanie a podpora mladých talentov
  • Šport
  • Charita
  • Zdravotníctvo

METODIKA PROJEKTU:

V každej kategórií sú nominované tri alebo štyri úspešné Slovenky. O ich výbere rozhoduje nominačná komisia na svojich  stretnutiach, ktoré sú od októbra do januára. Na poslednom stretnutí sa vyberie definitívna zostava nominantiek.

Vo februári sa nominované dámy oficiálne predstavia verejnosti na tlačovej konferencii, po ktorej začína hlasovanie. Hlas  svojej favoritke môže verejnosť odovzdať prostredníctvom SMS, internetového hlasovania alebo odoslaním vyplneného  hlasovacieho kupónu z týždenníka Slovenka.

Súčasťou projektu je aj vernisáž fotografií – obrazov nominovaných dám, ktoré pripravila fotografka projektu Ivona Orešková.

Mená víťaziek jednotlivých kategórii sa verejnosť dozvie počas slávnostného galavečera, ktorý v priamom prenose vysiela RTVS na Jednotke. Víťazky okrem prestížneho titulu získajú aj bronzovú sochu od sochárky Jany  Brisudovej.

Viac na www.slovenkaroka.sk