Veľvyslanectvo mladých

Veľvyslanectvo mladých

STAŇ SA VEĽVYSLANCOM MLADÝCH A ZÍSKAJ ŠTUDIJNÝ POBYT V ZAHRANIĆÍ

POZOR : DEADLINE zasielania prihlášok a projektov:  15. marec 2019 na http://www.velvyslanec-mladych.sk/prihlaska/

Unikátny projekt určený pre študentov stredných a vysokých škôl. Je podporovaný diplomatmi z rôznych krajín, vysokoškolskými pedagógmi a podnikateľmi.

Študenti vysokých a stredných škôl  majú možnosť vyhrať študijný pobyt v zahraničí a získať čestnú funkciu Veľvyslanec mladých. Ocenené budú tri projekty v kategórii stredné školy a tri  v kategórii vysoké školy. Ďalšie ceny: pobyt v Bruseli s návštevou európskeho parlamentu, platená stáž na Slovensku a ďalšie atraktívne ceny.

Veľvyslanec mladých bude hájiť záujmy a názory mladých ľudí žijúcich na Slovensku. Bude nápomocný pri riešení problémov týkajúcich sa študentov vo svojom meste a aktívny pri organizácii rôznych kultúrno-športových aktivít mesta, ale hlavne dostane možnosť realizovať svoj vlastný projekt

TÉMA PRE STREDNÉ ŠKOLY: Kultúrno-spoločenský alebo ekonomický rozvoj tvojho mesta či okolia

TÉMA PRE VYSOKÉ ŠKOLY: Zlepšenie ekonomickej situácie v oblasti hospodárstva, zdravotníctva a turizmu na Slovensku.

Viac na http://www.velvyslanec-mladych.sk/