Kontakt

 

Adresa:

Moyzesova 4,
811 05 Bratislava

Tel: +421 2 20 30 16 00
E-mail: office@starproduction.sk

 

Korešpondenčná adresa: 
Dr. Vladimíra Clementisa 10
821 02 Bratislava

 

BANKOVÉ SPOJENIE:

Obchod a inzercia:
Názov banky: Prima banka a.s.
Sídlo: Komárnická 11 Bratislava
Číslo účtu: 780 372 3001 / 5600
IBAN: SK6156000000007803723001
SWIFT: KOMASKXX

Predplatné:
Názov banky: Sberbank a.s.
Číslo účtu: 4130007102/3100
IBAN: SK 113100 0000004130007102
SWIFT: LUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 32203/B